• C.W. Strandes Legatfond

C.W. Strandes Legatfond støtter:

  • institutioner/foreninger, der virker i nationalt øjemed.
  • videreuddannelse for kunstnere indstillet af Det Kongelige Teater, privatteatre eller musikkonservatorier.
  • erhvervshæmmede.
  • drift af private børnehaver.
  • folkeoplysning.
  • sportsudøvelse.

Fonden støtter ikke:

  • projekter/arrangementer, der afvikles før ansøgningsfristen den 1. juli i ansøgningsåret (bortset fra påbegyndt uddannelse).
  • udlandsophold (bortset fra påbegyndt uddannelse).
  • koncerter m.m.

Uddelinger i 2021

Se her hvilke uddelinger C.W. Strandes Legatfond har besluttet at foretage i 2021

Læs mere