Fonden støtter

25% af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Institutioner og foreninger, der virker i nationalt øjemed.
 • Rekreation, opmuntring eller videreuddannelse:
  Kunstnere (skuespil, opera og ballet) ved Det Kongelige Teater. (Det Kgl. Teater foretager indstilling).
 • Opmuntring eller videreuddannelse:
  Skuespillere ved de københavnske privatteatre. (Privatteatrene foretager indstilling).
 • Videreuddannelse i musik og sang:
  Elever ved konservatorier og højere musikskoler. (Musikkonservatorier foretager indstilling).
 • Handelsuddannelse:
  FUHU foretager indstilling af unge handelsmænd og -kvinder, navnlig til ophold i udlandet med henblik på videreuddannelse.

40% af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Erhvervshæmmede og børnehaver:
  Foreninger/institutioner i det storkøbenhavnske område der virker for støtte til erhvervshæmmede af begge køn samt til driften af private børnehaver.
 • Folkeoplysning, sportsudøvelse:
  Til foreninger og institutioner, der virker for udvidet folkeoplysning, fremme af befolkningens sundhed samt sportsudøvelse og andre rekreative aktiviteter.
 • Elever og lærlinge:
  Foreninger eller institutioner, der støtter elever og lærlinge i deres videre uddannelse.

35% af uddelingerne er sociale legater:
(små beløb – uddeles i december måned)

 • Støtte til enkeltpersoner ikke under 45 år med fast ophold her i landet, navnlig personer der tidligere har levet under bedre vilkår.