Uddelinger i 2021

Bestyrelsen for C. W. Strandes Legatfond har valgt i 2021 at uddele følgende legater:

 • Danner
  kr.    6.700,00

 • Anders Juul
  kr.   6.700,00

 • Lisbeth Gajhede
  kr.   6.700,00

 • D’kor
  kr.   6.700,00

 • Mikkel Ulrick Carden
  kr.   6.700,00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
v/Stig Lynghøj Nielsen

 • Privat Skovbørnehaven Mariehønen
  kr. 14.000,00

 • Natteravnene
  kr. 10.000,00

 • Børns Vilkår
  kr. 10.000,00

 • Københavns Retshjælps Støtteforening
  kr. 10.000,00

 • Den Danske Skole og kulturforening i Chania
  kr. 10.000,00